Videooplæg for Selskabet for Arkitekturhistorie

Se vores digitale foredrag nedenfor. Vi opdaterer denne side løbende, som vi vil holde dig opdateret omkring på mail. 

Vi håber du nyder videoerne! 

Foredrag med Johan Crone.

I december 2015 holdt arkitekt Johan Casper Crone foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer om sin morfar, arkitekten Kaj Gottlob (1887-1976) og dennes mangefacetterede virke.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at genopleve foredraget her på hjemmesiden.

Foredrag med Jens Fredslund.

I oktober 2010 holdt arkitekt og kongelig bygningsinspektør Jens Fredslund foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer. Fredslund fortalte om sit afvekslende arbejdsliv. Det strakte sig fra undervisning over hvervet som kongelig bygningsinspektør 1984-2007 til mange byggeopgaver – lige fra Ballonparken til Amalienborg.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at genopleve foredraget her på hjemmesiden, mens Covid-19 restriktionerne begrænser vores mulighed for at mødes ved fysiske arrangementer.

Foredrag med Ulrik Plesner.

I efteråret 2011 holdt arkitekt Ulrik Plesner (1930-2016) foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer om sit liv som arkitekt. Plesner levede et anderledes liv end de fleste af sine kolleger. I foredraget fortæller han om sit alsidige virke, først og fremmest i Sri Lanka og Israel, hvor han både arbejdede og boede.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at genopleve foredraget her på hjemmesiden, mens Covid-19 restriktionerne fortsat begrænser vores mulighed for at mødes ved fysiske arrangementer. - På grund af en teknisk fejl slutter foredraget pludseligt, men det skal ikke hindre os i at glæde os over den gode time, der blev optaget for ti år siden.

Foredrag med Knud Holscher.

I november 2015 holdt arkitekten og designeren Knud Holscher foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer. Gennem mere end en menneskealder har Holscher som partner i KHR sat dagsordenen inden for arkitektur og design. Han indledte sin karriere hos Arne Jacobsen og var dybt engageret i Sct. Cathrines College i Oxford. I dette foredrag fortæller Holscher også om bl.a. Odense Universitet og Nationalmuseet i Bahrain.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at genopleve foredraget her på hjemmesiden, mens Covid-19 restriktionerne begrænser vores mulighed for at mødes ved fysiske arrangementer.

Otto Käszners liv som arkitekt

I oktober 2012 holdt tidligere stadsarkitekt Otto Käszner (1938-2019) foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer. Käszner fortalte om sit liv som arkitekt, hvor han bl.a. havde været ansat hos Arne Jacobsen og Erik Korshagen, havde arbejdet i Kenya og ikke mindst var stadsarkitekt i Københavns Kommune 1989-1998.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at genopleve foredraget her på hjemmesiden, mens Covid-19 restriktionerne begrænser vores mulighed for at mødes ved fysiske arrangementer.

Flemming Skude: Mellem Supergrafik og Postmodernisme

I oktober 2012 holdt arkitekten, forfatteren og debattøren Flemming Skude foredrag for Selskabet for Arkitekturhistories medlemmer om supergrafik og postmodernisme. Skude var en af supergrafikkens sjældne forkæmpere i Danmark. I foredraget fortæller han om sine værker og sit engagement i både supergrafik og postmodernisme.

Selskabets medlemmer har nu mulighed for at gense Skude her på hjemmesiden, mens Covid-19 restriktionerne fortsat begrænser vores mulighed for at mødes ved fysiske arrangementer.