Årsberetning og -regnskab

2021


Årsberetning for året 2021 er klar til læsning og kan downloades på linket nedenfor.

Årsberetning 2021

Fremlagt på generalforsamling 27. april 2022 v. formand Cathrine Björk Vindheim

Kære medlemmer 

Så står vi her igen, det er atter blevet tid til en generalforsamling. Det er ikke længe siden vi sidst holdt generalforsamling, nemlig i september 2021 i festsalen på Charlottenborg, hvor vi først blev beriget med en rundvisning i Brønnums- og Harsdorffs hus og efterfølgende hørte et oplæg ved Patrick Kragelund, som fortalte om facaden på Harsdorffs Hus. 
En måneds tid senere, den 25. oktober 2021 havde vi fornøjelsen af at besøge De Kongelige Ventesale, som er tegnet af Statsbanernes hovedarkitekt Heinrich Wenck (1851-1936) der udover Københavns Hovedbanegård, er kendt for bl.a. Østerport Station, flere stationsbygninger langs kystbanen og andre steder rundt om i landet. Vi blev vist rundt i Ventesalene af Michael Klæbel, som har været bygherre for DSB siden 2009. Udover at vise os ventesalene og fortælle om den nylige restaurering heraf, fortalte han om de seneste års arbejder med tilkoblingen til den nye metrostation. 

Den 15. november gik turen til Det Kongelige Akademi, hvor Simon Kjær Hansen med udgangspunkt i sin bog ”Et forsvar for storbyen” oplyste os hvordan København står stærkt som forbillede for fremtidens bæredygtige byudvikling og hvor vi diskuterede bæredygtig byudvikling i København i et historisk og nutidigt perspektiv. 

Vores dygtige redaktører, Jørgen Hegner Christiansen og Dorthe Bendtsen, sørgede igen for en vellykket udgivelse af Architectura, nummer 43. Årsskriftet består af seks artikler, der behandler emner som Det andet elefanthus i Zoologisk have af Jørgen Hegner Christiansen, en artikel om PH’s eget hus – Restaurering af provokatorisk perle på Brogårdsvej 72 af Per Troelsen, en artikel af Flemming Skude med titlen Det postmoderne paradigme eller den postmoderne fragmentation, med hovedvægt på den danske reaktion på postmodernismen i international arkitektur. Kim Dirckinck-Holmfeld bidrog med artiklen Om Danske Arkitektkonkurrencer 1907-2015, en væsentlig faktor i dansk arkitekturs udvikling i det 20. århundrede. Karen Benedicte Busk Jepsen og Nanna Kronberg Frederiksen tilførte artiklen Myndige umyndige, om Agnes Slott-Møllers glasmosaikvindue i Københavns Overformynderi. Årsskiftet afrundedes på fineste vis med artiklen Københavns Museum – Transformation af en fredet bygning fra 1894 til et moderne museum anno 2020 – om selvsamme Overformynderis omdannelse. Artiklen er skrevet af Vivi Lena Andersen, Hogan Carlsson, Karsten Gori, Louise Jacobsen og Nicolai Overgaard. Endnu engang tak for alle de fine bidrag til Architectura.

Vi kan afsløre, at arbejdet med Architectura 44 er i fuld gang, og at vi forventer en udgivelse til efteråret, og vi tør godt love at det bliver godt. 
Af lidt mindre interessante ting kan nævnes, at vi i Selskabet for Arkitekturhistorie hele tiden arbejder for at optimere vores praktiske opgaveløsning – lige i øjeblikket undersøger vi om vi kan få lavet en PBS-aftale, så vores medlemmer kan tilmelde betaling af årskontingentet til betalingsservice, og at vi måske en dag slipper for at udsende kedelige rykkere – vi vil så meget hellere bruge tiden på at forberede spændende arkitekturhistorisk indhold til jer! 

Efter generalforsamlingens officielle program vil vores gode dirigent Lars Bancroft løfte sløret for vores kommende arrangement i maj måned – og jeg vil fortælle om vores sommertur den 12. juni 2022. 

Husk, at forslag til arrangementer, steder I kunne tænke jer at besøge eller spændende personer I gerne vil høre eller høre om – altid er velkomne. I kan enten sige det til en af os i styrelsen når vi ses eller sende en mail til os på info@arkhist.dk

Tak for endnu et år – og tak fordi I vil være med!

På vegne af styrelsen i Selskabet for Arkitekturhistorie

2020


Årsberetning for året 2020 er klar til læsning og download på linket nedenfor.

Grundet covid-19-situationen var der desværre ikke meget, der kan skrives om Selskabet for Arkitekturhistories aktiviteter i 2020. Til gengælde lykkedes det at udføre vores årlige generalforsamling, omend forsinket. I stedet for de traditionelle arrangementer, har Selskabet udgivet et antal af videooptagelser af gamle oplæg fra arkiverne. 

2019


Årsberetning for året 2019 er klar til læsning og download på linket nedenfor.

Vi har været mange steder, såsom på Kunstakademiets Arkitektskole, på besøg på Marienlyst Slot og på sommertur til Nordsjælland.