ARCHITECTURA REGISTER

Vi har nu fået lavet et register over alt relateret til Architectura. 
Klik på "Architectura Register"-knappen nedenfor for at downloade en PDF, som du kan søge i. 
 

ARCHITECTURA - Foreningens årlige skrift

Vi lægger vægt på at fremme forskningen især i den ældre danske bygningskunst, og vi formidler oplysninger om forskningsresultater til både vores medlemmer og til offentligheden. Derfor  publicererer vi afhandlinger om arkitektur i selskabets årsskrift ARCHITECTURA. 

Chefredaktør: Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt maa, medredaktør: Dorthe Bendtsen, arkitekt maa., journalist DJ, kunsthistoriker BA, Grafisk tilrettelæggelse: Lisbeth Gasparski, Grafiker, arkitekt maa. 

Løssalgsnumre af ARCHITECTURA kan købes i Arkitektens Butik, Akademisk Arkitektforening.

Nr. 44 - 2022

Josip Belamarić, Anne Haslund Hansen og Vibeke Andersson Møller:
KNUD HAASTRUP OG DUBROVNIK
Dansk byplanlægning og den kroatiske forbindelse

Dorthe Bendtsen:
FRA MURSTEN TIL ELEMENTER
Statslånshuse med særlig byggemåde 1947-1955

Peter Thule Kristensen:
KONGENS PRIVATE VÆRELSE
Forestillinger om hjemlighed og privathed på Frederik VI’s Amalienborg
og Christiansborg

Sonja Poll:
SAMARBEJDE MED MIN FAR - C.TH. SØRENSEN

Patrick Kragelund i samarbejde med Kirsten Marie Kragelund:
DEN OPRINDELIGE FACADE PÅ HARSDORFFS HUS
OG KØBENHAVNS ARKITEKTUR EFTER BRANDEN I 1795

Nr. 43 - 2021

Jørgen Hegner Christiansen: DET ANDET ELEFANTHUS I ZOOLOGISK HAVE

Per Troelsen: PH'S EGET HUS
Restaurering af en provokatorisk perle på Brogårdsvej 72

Flemming Skude: DET POSTMODERNE PARADIGME ELLER DEN POSTMODERNE FRAGMENTATION
Med hovedvægten på den danske reaktion på postmodernismen i international arkitektur samt en aktuel perspektivering

Kim Dirckinck-Holmfeld: OM DANSKE ARKITEKTKONKURRENCER 1907-2015
En væsentlig faktor i dansk arkitekturs udvikling i det 20. århundrede

Karen Benedicte Busk-Jepsen og Nanna Kronberg Frederiksen: MYNDIGE UMYNDIGE
Agnes Slott-Møllers glasmosaikvindue i Københavns Overformynderi

Viva Lena Andersen, Hogan Carlsson, Karsten Gori, Louise Jacobsen og Nicolai Overgaard:  KØBENHAVNS MUSEUM
Transformation af en fredet bygning fra 1894 til et moderne museum anno 2020

Nr. 42 - 2020

Vibeke Andersson Møller: HARSDORFS TAPET
Tapetet i Vestindisk Pakhus 1781

Anders V. Munch: KUBISMEN SOM 'AAND OG MODE'
Et omslag i Poul Henningsens modernismekritik i 1930

Eva von Engelberg-Dočkal: "KULTURKAMP" VED EJDEREN?
Den danske klassicisme i hertugdømmerne Slesvig og Holsten

Christoffer Thorborg: EN NY KLASSICISME ELLER SNARERE ET ANDET MODERNE?
Dansk nyklassicisme 1910-30 som stilhistorisk problem, belyst gennem kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers tidligere skrifter

Lene Koch: HUSKET MED DE TRE LIV
Købmandsgård, udstillingspavilion og rigmandsvilla. En historie om danskhed

Nr. 41 - 2019

Karin Kryger: SKOVSHOVED KIRKE - SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
Skønvirkekirken mellem historicisme og neoklassicisme

Anne Jonstrup Simonsen og Anne Nygaard Christensen: DA JAPAN KOM TIL DANMARK
Japanske tapeter genopdaget i København

Vibeke Andersson Møller: HYRDEVANGEN, MONTAGEBYGGERI OG BEDRE BOLIGER

Mette Maegaard Nielsen: HØNSEHUSET
Forfald og genopretning af hønsehuset på Ryegaard, Midtsjælland

Jørgen Kreiner-Møller: ARKITEKT KNUD MUNK
Bygninger fik form

Nr. 40 - 2018

Nan Dahlkild: ARKITEKTURHISTORIER
- den funktionelle tradition, den sociale vending og årtusindskiftets ikoner.

Peter Thule Kristensen: ARKITEKTERNE OG HISTORIEPROJEKTET
Arkitekturhistoriens rolle i arkitektuddannelsen på det Kgl. Danske Kunstakademi

Jørgen Hegner Chrstiansen: SAMLINGEN AF ARKITEKTURTEGNINGER
Center for forskning i og dokumentation af dansk arkitektur

Mogens A. Morgen: GENNEMGANG AF DANMARKS FREDEDE BYGNINIGER 2010-16
Formidlingsperspektiver på fredningsgennemgangen

Martin Zerlang: STÅLSAT BY
Om arkitektur og kultur, belyst ved Frederiksværk

 

Nr. 39 - 2017

Viktoria Holst Eriksen: HVAD VI SER PÅ LISELUND
Et grundigt blik på Liselunds vægdekorationer med udgangspunkt i farvearkæologiske undersøgelser over et halvt århundrede

Christoffer Thorborg: KRITIK AF KULTURRADIKALISMENS KLASSIKRECEPTION
Et bidrag til en mulig nuancering af det 20. århundredes danske arkitekturhistorie

Jette Baagøe: PARFORCEJAGTLANDSKABET
Verdensarv i Nordsjælland

Charlotte Lintrup: PHILIP DE LANGES OG C. F. HARDORFFS NYBODERHUSE
Opførelsen af to-etages huse i Nyboder i anden halvdel af 1700-tallet

Nr. 38 - 2016

Flemming Skude: OM FÆNOMENET SUPERGRAFIK
Arkitekturhistorisk oprindelse og danske manifestationer

Carsten Bach-Nielsen: PASTORALE RUM
En veneziansk kunstnerkreds og 1700-tallets Danmark

Caspar Jørgensen: MAGASINER OG PAKHUSE I DANMARK 1550-1850

Per Lundgaard Christensen: SLOTSBROEN PÅ FREDERIKSBORG SLOT
Istandsættelse 2011-2013

Johannes Hedal Hansen: HVERDAGENS RITUAL
Eva og Nils Koppels enfamiliehuse

Nr. 37 - 2015

FYLDETEKST

BESKRIVELSE MANGLER

 

Nr. 36 - 2014

Kjeld de Fine Licht: GRØNLAND TUR/RETUR  - Et rejsebrev

Ida Haugsted: TØMRER- OG BYGMESTER BALD&SØN PÅ ISLAND OG FÆRØERNE

Line Bregnhøi og Johan Fogh: KABINETTERNE PÅ EREMITAGESLOTTET

Carl Erik Bay: INTRODUKTION AF KRITISK REVY - Linjer og brydninger i bladets indledende fase

KJELD RICHARD DE FINE LICHT: 07.07.1931 - 29.03.2014

HANS HOLME: 15.03.1918 - 02.05.2014

Nr. 35 - 2013

Caspar Jørgensen: VELFÆRDSSAMFUNDETS BYGNINGER - en introduktion

Michael Sten Johnsen: DET ALMINDELIGE BOLIGBYGGERI I DANMARK

Anker Tiedemann: BLADET, DER LÆRTE DANSKERNE AT BO BEDRE

Jørn Hegner Christiansen: TYPEHUSET - velfærdstatens foretrukne boform

Nan Dahlkild: VELFÆRDENS SPYDSSPIDS Tressernes kulturcentre og kulturpolitiske visioner

Nan Dahlkild og Flemming Skude: FRITID OG FRIRUM I DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND Campingpladser, marinaer, vandlande og strandparker

Nr. 34 - 2012

Torben Seir Hansen, Anne Lene Jørgensen, Matte Mariniak og Erik Nielsen: FREDERIK V'S RYTTERSTATUE PÅ AMALIENBORG SLOTSPLADS Udskiftning af marmorbeklædningen på piedestal og trappe

Viktoria Holst Eriksen: MURVÆRKETS ÆSTETISKE POTENTIALE - belyst ved Ulrik Plesners teglmurværk omkring år 1900

Jon Brænne: VILLA HEIBEG, I.H. MUNDTSVEJ 16, VIRUM

Lars-Erik Ejlers: GREVINDENS HUS - et hus på hovedgaden i HellebækDen danske reception af Stockholmsudstillingen 1930

Ole V.G. Olesen-Bagneux: THYCO BRAHES URANIA - SET FRA ANDRE VINKLER

Nr. 33 - 2011

Lene Gerd Larsen: HARSDORFFS HUS En bygningshistorisk undersøgelse

Marcelle Meier: MIKROKOSMOS KONDENSERET I ET TAG Tanggården på Læsø

Ingebjørg Hage: HAGEBOKPIONERER I NORGE, DANMARK OG TYSKLAND

Jørn Guldberg: STOCKHOLM I DANMARK Den danske reception af Stockholmsudstillingen 1930

Nr. 32 - 2010

Ken Alstrup: BOHLENDACHHUSET PÅ HOLMEN

Karing Kryger og Mette Marciniak: SKULPTURERNE I BREDE ALLÉ, FREDERIKSBORG SLOTSHAVE Tidligere og kommende istandsættelser af Johannes Wiedewelts skulpturelle udsmykning fra 1760'erne

Vibeke Andersson Møller: MØBELTEGNINGER AF FRITS SCHLEGEL – en nyopdaget scrapbog

Carl Erik Bay: PH MELLEM KLINGEN OG KRITISK REVY

Inge Mette Kirkeby: INDBYGGET VIDEN På hvilke former for viden bygger traditionel dansk arkitektpraksis på ?

Nr. 31 - 2009

Hanne Raabyemagle: ABILDGAARD OG DET KINESISKE LYSTHUS I FREDERIKSBERG HAVE

Caspar Jørgensen: CARLSBERGS BEBYGGELSESHISTORIE 1847-2008 En industriarkæologisk skitse

Ole V. G. Olesen-Bagneux: ANDRE OPLEVELSER – bøger og bygninger i modernismen

Poul J. Neubert: RESTAURERINGEN AF SCT. ANDREAS KIRKE I ORDRUP

Steffen Løvkjær: INTERIØRARKITEKTUR I ROKOKOEN – med eksempler fra hotel de Soubise i Paris og Moltkes Palæ på Amalienborg

Nr. 30 - 2008

Ulla Kjær: GENFUNDNE SIDER AF C.F. HANSENS KIRKEARKITEKTUR

Mona Rasmussen: FRA RIDDERSALEN I DET FØRSTE CHRISTIANSBORG Wiedewelts portrætmedaljoner

Viktoria Holst Eriksen: BEDRE BYGGESKIK OG FORMALISMENS LOGIK Målsætning og æstetik hos Landsforeningen Bedre Byggeskik 1915-65

Carl Erik Bay: PH OG KLINGEN

Povl Heiberg Gad: EMDRUPBORG Nazistisk og dansk arkitektur

Nr. 29 - 2007

Karin Vestergaard Kristiansen: INVENTAR FARVER KIRKERUM - om Nationalmuseets Antikvarisk-Topografisk Arkiv som kilde til forskning i kirkeinventarets farvehistorie

Svend Kindt: PH-HUSET PÅ BAKKEN I AALBORG

Karin Kryger: KIRKERNE I TRANQUEBAR I DEN DANSKE PERIODE 1660-1845

Mette Niebuhr: “ET HJEM FOR DE SYGE”  Etableringen af Bispebjerg Hospital 1900-1913

Mette Maegaard Nielsen og Bo Kjeld Kierkegaard: TIDEN KALDER SANDHEDEN FREM Restaurering af et barokinteriør i Strandgade 6, København

Nr. 28 - 2006


Birgit Weylandt: TO VILLAER AF ARKITEKTEN AAGE RAFN

Nan Dahlkild: BAUHAUS OG DANMARK – fra eksperimenterende håndværk til industrielt design

Jørgen Hein: SPEJLE , HYGIEJNE OG EROTIK

Poul J. Neubert: LYSTSLOTTET Oscarshall

Lene Gerd Larsen og Jørgen Bredal-Jørgensen: IND UNDER HUDEN PÅ HANSEN OG KOCH Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur

Ulla Kjær: VALLOIS – en tredie fransk arkitekt i 1750’ernes Danmark

Nr. 27- 2005

Mogens Brandt Poulsen: KLINTEGAARDEN Ingeniør Ove Christensen og modernismen

Karsten Høyer: VILLA BAKKEDAL Restaurering

Filiz Kuvvetli: VILLA BAKKEDAL Farvearkæologisk undersøgelse

Ingebjørg Hage: GROSCH OG TREKIRKENE Addisjon som formgivningsprinsipp

Kent Alstrup: SKUE, TÆNK OG TIE Harsdorffs teater på Fredensborg

Helene Kjærbøl: VIBORG DOMKIRKE NEDREVET OG GENREJST Fotografier 1863-76 genlæst

Kirsten Lindberg: FREDERIKSTADENS KRIDTHUS Lidencrones Palais

Nr. 26 - 2004

Elisabeth von Buchwald: STRANDVEJEN 20 I TISVILDE Historien om "ønskehuset" eller "sanatoriet med den røde skorsten"

Lene Gerd Larsen: NYT LYS OVER FREDERIKSSTADEN Om farver og stoflighed i det historiske bybillede

Bente Lange: RAFFINERET MÅDEHOLD Eigtveds lysthus på Turebyholm

Line Bregnhøi, Bent Kromann og Anne Wewer: BINDESBØLL OG HILKER PÅ BÜLOWSVEJ Genopbygning af Landbohøjskolens hovedbygning efter eksplosion

Anne Jonstrup Simonsen: DET KINESISKE VÆRELSE PÅ FREDERIKSBERG SLOT

Nr. 25 - 2003

Erik Einar Holm: ULDRUPGÅRDEN Genrejsningen 1997-2000

Pernille Birk Morgen og Kjeld Vindum: MOD DEN MODERNE SKOLE Københavnske eksempler på skolebyggeri først i 1900-tallet

Hanne Raabyemagle: LANDHAUS KUHLMANN Et landsted af C.F. Hansen ved Lübeck

Mogens Sehested: TRE HUSE I SILKEBORG

Bente Lange og Jane Schul: THURAHS HAVE PÅ HOLTEGÅRD Genskabelsen 2002

Jørgen Hegner Christiansen: ARCHITECTURA 25 ÅR

Nr. 24 - 2002

Mirjam Gelfer-Jørgensen: FRUE KIRKE OG DET GAMLE TESTAMENTE

Tine Nielsen: SAS-HUSET SOM TOTALDESIGN

Kirsten Lindberg: URO I KØLVANDET PÅ PHILIP DE LANGE

Jørgen Ussing Bømler: LØKKENS HUSE En bebyggelse præget af blæst og sand

Nr. 23 - 2001

Vibeke Andersson Møller: THOMSEN, SCHLEGEL OG DYRENE

Per Nielsen: ET PAKHUS PÅ SANKT THOMAS

Carsten Bach-Nielsen: POVL BAUMANNS KIRKE PÅ SANKT CROIX

Lilli Lehmann: HOSPITALS- OG FÆNGSELSKIRKER

Birgit Weylandt: BONNESENS VILLA I RYVANGEN Et borgerhjem fra 1900-tallets begyndelse

Nr. 22 - 2000

Mikkel Bogh
HIRTSHALS ELLER TILFÆLDETS GEOMETRI

Vibeke Andersson Møller: FRITS SCHLEGEL 30 års enfamiliehuse

Peter Winge: HUSENE OMKRING MARMORKIRKEN Et tilpasningsbyggeri i Frederiksstadens hovedakse

Kirsten Lindberg: GAMMEL STRAND 48 Var det Philip Lange, der byggede Tauberts hus

Claus M Smidt: UDSIGT FRA CHARLOTTENBORGS KUPPELSAL

Eva Buchgaard: VOR FRELSERS KIRKES SPIR Spirets restaurering 1992-97

Nr. 21 - 1999

Ole Feldbæk: ADAM GOTTLOB MOLTKE Mellem det kosmopolitiske og det nationale

Harald Langberg: PLAN OG MÅL

Emma Salling: FREDERIKS PLADS Om J.F.J. Salys ryttermonument for Frederik V

John Erichsen: FREDERIKSSTADENS BORGERHUSE Intentioner og realiteter

Hanne Raabyemagle: TEMA MED VARIATIONER En analyse af Frederiksstadens ni palæer

Birgitte Bøggild Johannsen: KONGENS TEMPEL Om Frederikskirken som religiøst og politisk symbol

Ulla Kjær: FREDERIKSSTADENS HOSPITALER

Hakon Lund: HAVERNE I FREDERIKSSTADEN

Nr. 20 - 1998

Nan Dahlkild og Flemming Skude: FRITIDENS HUSE

John Erichsen: FRA BAKKERNE TIL MOSEN Olaf Forchhammer og hans norske huse 1903-14

Line Bregnhøi: HERHOLDT OG HILKER I FIOLSTRÆDE Istandsættelsen af Universitetsbiblioteket i København

Ida Haugsted: L. A. WINSTRUPS REJSE TIL ISLAND

Vibeke Andersson Møller: SNEDKERENS GÅRD I MAGSTRÆDE

Kent Alstrup: "TOO SPLENDID AND TOO MAGNIFICENT" Forsøg på rekonstruktion af Kongens lejlighed på det første Christiansborg

Nr. 19 - 1997

Jørgen Hegner Christiansen: JØRGEN SESTOFT 30.9.1934 - 31.8.1996

Jørgen Hegner Christiansen: SELSKABET FOR ARKITEKTURHISTORIE 1947 - 1997

Poul Erik Skriver: BOLIGBYGGEREN VIGGO MØLLER-JENSEN En hilsen til 90-års dagen

Caspar Jørgensen: FABRIKKEN OG DEN STORE STIL

Claus M Smidt: EN AFSKEDIGELSESSAG JH Koch som Toldvæsenets konsulent i bygningssager 1830-44

Kirsten Lindberg: BRANDENBURGERS OMSTRIDTE BYGGERI Og andre ejendomme på Slotsholmens nordside

Nr. 18 - 1996

Hans Henrik Engqvist: HJORTESALEN PÅ HESSELAGERGÅRD Om gårdens bygningshistorie og salens genskabelse

Søren Abrahamsen: STABILISERING AF BJÆLKELAGET OVER SALEN Hjortesalen på Hesselagergård

Mette K Jensen: FRISENS RESTAURERING Hjortesalen på Hesselagergård

Rikke Agnete Olsen: SALENS UDSMYKNING Hjortesalen på Hesselagergård

Ida Haugsted: "SAA SMAAT OG MED LEMPE" Martin Nyrops rejse 1881-83

Peter Heiberg og Flemming Skude: EJNAR ØRNSHOLT Nyklassicist i Nakskov

Jens Schjerup Hansen: DET KONTROLLEREDE RUM

Priscilla E Muller: THE OLIVA PALACE OF THE CENTELLES Activities of Egil Fischer and Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen: BERETNING OM EL PALACIO, OLIVA

Nr. 17 - 1995

Ning de Coninck-Smith: BYGGERI FOR BØRN Daginstitutionsbyggeri før, under og efter 2 Verdenskrig

Birgit Weylandt: VILLAER I RYVANGEN 1903-83

Vibeke Klüwer: FREDERIKSGAVE Opførelse og indretning af en storkøbmands landsted

Adelhart Zippelius: MELLEM OPLYSNINGSTID OG NATIONALROMANTIK På sporet af de europæiske frilandsmuseers oprindelse

Erik Kalsgård Poulsen: PROMENADEN I DEN FRANSKE BAROKHAVE

Kjeld de Fine Licht: GENNERUP KIRKE Et gravanlæg fra Frederik II's tid

Nr. 16 - 1994

Ejner Johansson: NOGET OM FYRTÅRNE

Kirsten Nørregaard Pedersen: DEKORATIONERNE I KØBENHAVNS UNIVERSITETS FESTSAL

Thomas Kappel: "HANS BANEGAARDE ERE MODERNE I GOD BETYDNING" Heinrich Wencks købstadsstationer 1903-06

Harald Langberg: CHRISTOF MARSELIS I KØBENHAVN

Nr. 15 - 1993

Jørgen Hegner Christiansen: GUDHJEMBANENS STATIONSBYGNINGER Fisker og Rafns entré i dansk arkitektur

Poul Erik Skriver: BOLIGBYGGEREN KAY FISKER

Urs Item: KRAVET OM ET AONYMT ARKITEKTUR SPROG

Steffen Fisker: VERDENSUDSTILLINGEN FOR DEKORATIV KUNST 
I PARIS 1925 Kay Fisker som udstillingsarkitekt

Iben Brown: KAY FISKER SOM FORMGIVER Nogle områder af en multikunstners virksomhed

Poul Kjærgaard: KAY FISKER TIL SØS Skibsapteringer i 1930'rne

Nr. 14 - 1992

Sys Hartmann: MINDEORD OVER ESBJØRN HIORT

Jørgen Sestoft: MØDE MED ALBERT SPEER Forholdet mellem arkitektur og politik

Marit Ramsing: THORVALD BINDESBØLL I ARBEJDE Udsmykningen af lofterne i Thorvaldsens Museum

Hakon Lund: CAROLINES DAGBOG På rejse med C.F. Hansen 1824

Tove Clemmensen: NYT FRA NYTORV 5 Abildgaards udkast til dekorationerne

Ulla Kjær: AF FREDERIKSKIRKENS BYGNINGS HISTORIE Nicolas-Henri Jardins tredie og fjerde projekt

Flemming Ålund: PALÆET I SKODSBORG Frederik VII og grevinde Danners sommerresidens

Nr. 13 - 1991

Bo Kierkegaard: ABILDGAARD's GENOPDAGEDE RUM UDSMYKNING Restaurering af salen i ejendommen Nytorv 5

Patrick Kragelund: ABILDGAARD's TRIUMVIRAT-BILLEDER Scenerne fra Voltaires "Le Triumvirat i ejendommen Nytorv 5

Peter Wagner: DEN BOTANISKE HAVE VED AMALIENBORG
Oeders, Eigtveds og Thurahs projekter

Ebbe og Karen Clemmensen: TALNOE Et dansk slot i Rusland

Rikke Tønnes: TALNOE's DANSKE RØDDER Andreas Clemmensen og palæstilen

Nr. 12 - 1990

Hakon Lund: FREDERIKSBORG SLOTSHAVE J.C. Kriegers mesterværk gennem tiderne

Viggo Nielsen: ACADEMIA PERIPATHETICA Den historiske rundgang i Lejre

Ida Haugsted: TO PATRICIERVILLAER Nebelong og Winstrup i Ribe

Jette Lokvig: VISIONER OG VIRKELIGHED Kooperative Arkitekter (1934-1946) og det sociale boligbyggeri

Nr. 11 - 1989

Tobias Faber: EN DANSK ARKITEKT I KINA Johannes Prip-Møller (1889-1943)

Niels Bech: CHRISTIANSBORG I GHANA 1800-1850 Det tropiske hus af europæisk oprindelse

Grethe Kusk: BØRSENS DRAGESPIR OG HERMER En ikonografisk tolkning

Hugo Johansen: VOR FRUE I KALUNDBORG Mål og mening

Nr. 10 - 1988

Claus M Smidt: DEHNS PALÆ Et bidrag til Frederiksstadens historie

Hakon Lund: FREDERIK IV's ITALIENSKE TEGNINGER To arkitektoniske episoder fra italiensrejsen 1708-09

Hans Erling Langkilde: PORTALER En københavnsk kavalkade om et monumentalt motiv

Nina Dahlmann Olsen: DEN FRI ARCHITEKTFORENING Foreningen som markerede et stilskifte i dansk arkitektur

Steffen M Søndergaard: BYGNINGSRESTAURERING Nogle synspunkter belyst med eksempler fra Ribe og omegn

Nr. 9 - 1987

Karl Peder Pedersen: TRANQUEBARS HISTORIE

Poul Pedersen: TRANQUEBAR I DAG

Jens Damborg: BYEN OG BYGNINGERNE Bygninger i Tranquebar

Karl Peder Pedersen: KRONENS OG KOMPAGNIETS BYGNINGER Bygninger i Tranquebar

Torben Hjelm: DANSBORG Bygninger i Tranquebar

Lene Colding: LANDPORTEN Bygninger i Tranquebar

Jens Damborg: GUVERNEMENTSHUSET Bygninger i Tranquebar

Lene Colding: ZIONSKIRKEN Bygninger i Tranquebar

Karl Peder Pedersen: DEN PROTESTANTISKE MISSIONS BYGNINGER Bygninger i Tranquebar

Lene Colding: MISSIONSHUSENE I KONGENSGADE Bygninger i Tranquebar

Eva Fog: NY JERUSALEMSKIRKEN Bygninger i Tranquebar

Henrik Günther: SAMLINGSSALEN I SKOLEN I ADMIRALGADE Bygninger i Tranquebar

Eva Fog: SKOLEHUS I ADMIRALGADE Bygninger i Tranquebar

Henrik Günther: MÜHLDORFFS HUS I KONGENSGADE Bygninger i Tranquebar

Karl Peder Pedersen: PRIVATEJEDE DANSKE BYGNINGER Bygninger i Tranquebar

Tony Bødtker Munch: REHLINGS GÅRD I KONGENSGADE Bygninger i Tranquebar

Tony Bødtker Munch: HUS I PRINS JØRGENSGADE Bygninger i Tranquebar

Eva Fog: HUS I NYGADE Bygninger i Tranquebar

Poul Pedersen: MASILA NATHER TEMPLET Bygninger i Tranquebar

Jens Damborg: INDISKE BYGNINGER I PRINS CHRISTIANSGADE Bygninger i Tranquebar

Jens Damborg: FISKERHYTTER I TRANQUEBAR Bygninger i Tranquebar

Karl Peder Pedersen: LANDSTEDERNE OMKRING TRANQUEBAR

Nr. 8 - 1986

Claus M Smidt: EREMITAGEN Jagtslottets historie gennem tre hundrede år

Hakon Lund: KLASSICISMENS ARKITEKTERS STUDIE REJSER Om Harsdorffs, Meyns og C.F. Hansens rejseskitser

Christine Stevenson: ST. HANS HOSPITAL Plans for reaccommodating at Skt. Hans Hospital, 1794-1808

Nina Dahlmann Olsen: SEKS VALGMENIGHEDSKIRKER Kirker af Andreas og Ivar Bentsen med udsmykninger af Joakim og Niels Skovgaard

Nr. 7 - 1985

Ida Haugsted: UNIVERSITETET I ATHEN Christian Hansens græske hovedværk

Allan Tønnesen: STORE GODTHÅB En frederiksbergsk landejendoms historie

Hans Munk Hansen: FREDERIKSSTADENS HAVNEFRONT Om den kgl. Grønlandske Handels plads og Gule Pakhus

Lulu og Hannes Stephensen: G. N. BRANDT OG HAVEKUNSTEN Om den arkitektoniske og landskabelige have

Henrik Jacobsen: ÖSTRA INGELSTAD KIRKE En usædvanlig landsbykirke i Skåne

Nr. 6 - 1984

Hanne Raabyemagle: SØHOLM Et landsteds bygningshistorie

Hakon Lund: CAI DOSE's TEGNINGER Et bind med projekter og udførte arbejder fra 1700-tallet

Claus M Smidt: DET GULE PALÆ I AMALIEGADE Fra købmandsgård til fyrstebolig

Birgit Hoffmann: JOHAN ROHDE's MØBLER En maler som møbelarkitekt

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen: OMKRING EVERT JANSSEN Af Charlottenborgs bygningshistorie

Nr. 5 - 1983

Hanne Raabyemagle: MOLTKES PALÆ PÅ AMALIENBORG Forsøg på en rekonstruktion af byggeriets "dagbog"

Jørgen Sestoft: HVIDØRE En bygning og et miljø fra la belle époque

Henrik Bramsen: PEDER HJORT En arkitekturkritiker fra romantikken

Lisbet Balslev Jørgensen: PRÆFUNKTIONALISMEN Eller kampen mod stilen

Nr. 4 - 1982

Karin Kryger: GRAVKAPELLET I KARISE A.G. Moltkes kapel og dets sarkofager

Alice Fanøe: SYNAGOGEN I KRYSTALGADE G.F. Hetsch's synagoge og samtidens Europæiske synagogearkitektur

Lilian Vestergaard: UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG Bygningens historie og F. Meldahl's indflydelse på dens udformning

Iben Brown: THORVALD BINDESBØLL's MØBLER Deres stilistiske forudsætninger og placering i tiden

Nr. 3 - 1981

Kjeld de Fine Licht: EN DANSK BYGGESAG I ROM Kay Fisker og Accademia di Danimarca

Claus M Smidt: VOR FRUE KIRKES OMGIVELSER En studie i C.F. Hansen's byplanlægning

Henrik Græbe: TROLLESHOLM SLOT I SKÅNE En borg med stemning af Ferdinand Meldahl

Lilian Vestergaard: STATENS MUSEUM FOR KUNST En konkurrence og dens forhistorie

Nr. 2 - 1980

Anne Lise Thygesen: EN AKADEMISTIPENDIAT I ITALIEN Arkitekten C.F.F. Stanley

Hans Henrik Engqvist: FIRE FYNSKE HERREBORGE Nyt syn på Rygaards, Hesselagergaards, Egeskovs og Ørbæklundes bygningshistorie

Esbjørn Hiort: ANDREAS KIRKERUP's ISLANDSKE KIRKE Af Reykjavik Domkirkes bygningshistorie

Lisbet Balslev Jørgensen: DE FORSVUNDNE TRAPPER Om kunstoplevelse og monumentale trapper

Nr. 1 - 1979

Peter Koch: PALLA-a-MAGLIO Et middeladerligt spil og dets spor i nutidige byer

Bente Hammer: DRONNINGLUNDS BAROKHAVE En herregårdshave og dens historie

Claus M Smidt: DET CHINESISKE LYSTHUS Andreas Kirkerup og det kinesiske lysthus i Frederiksberg have

Jens Chr. Varming: AF LERCHENBORGS BYGNINGSHISTORIE Resultater af en bygningsundersøgelse og en excurs i anlæggets planimetri

Villads Villadsen: EN UNG ARKITEKTS REJSEDAGBOG Blade af Theophilus Hansens rejsedagbog i 1838