Restoplag af Architectura

Hvis I har brug for yderligere arkitekturhistorie, vil vi gøre opmærksom på muligheden for at rekvirere tidligere udgaver af Architectura. Selskabet ligger inde med et restoplag af de cirka 20 seneste numre af Architectura. De, der mangler numre, kan bestille gratis hos firmaet Molio, som kan kontaktes direkte via følgende: info@molio.dk – Telefon: 7012 0600.

Her oplyser I jeres medlemsnummer, ønsker og adresse. Derefter ekspederer Molio og Selskabet dækker forsendelsen.
Vær opmærksom på, at ovenstående tilbud kun er gældende, så længe oplag haves.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Selskabet for Arkitekturhistorie 

 

Efterlysning: Kvinder i arkitekturen

Kære mellemmer af Selskabet for Arkitekturhistorie

Forskningsprojektet ”Kvinder i dansk arkitektur 1925-75” efterlyser kontakt til kvindelige arkitekter, deres slægtninge eller deres kolleger, der kan fortælle om kvindernes liv og arbejde inden for arkitektfaget i perioden 1925 til 1975.

Udflugter og arrangementer

Vi arrangerer jævnligt ture til forskellige arkitektoniske bygningsværker, anlæg mv. Det er altid både lærerigt og hyggeligt. Herunder er nogle billeder fra vores seneste ture. Meld dig ind i selskabet og kom med! 

⇒ Næste arrangement      ⇒ Bliv medlem

Tur til Eremitagen

Besøg på Fuglsang

Sommerudflugt til østfyn